• Kreeft sinds 1981: Betrokken, Veelzijdig, Flexibel

Duurzaamheid

Duurzaamheid

Naast kwaliteit heeft Kreeft ook oog voor het milieu. Daarom hebben Roelof en Rudie in 2012 besloten om zich te certificeren voor de CO2 prestatieladder van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). Vanaf 2013 is Kreeft de trotse bezitter van het CO2- certificaat op niveau 3. Door de certificering heeft Kreeft meer inzicht gekregen in hun CO2-uitstoot en zijn er maatregelen genomen om deze terug te brengen zoals spaar,- en ledlampen, duurzaam kantoorapparatuur en een workshop het Nieuwe Rijden. Er is een programma opgesteld met doelstellingen om het elektriciteit-, gas- en brandstofverbruik te verminderen.

Download hier ons ‘CO2-bewust’ certificaat. Op de website van SKAO vindt u onze bedrijfspagina.

Energiemanagement actieplan

Ons programma met doelstellingen en maatregelen om onze CO2-uitstoot te verlagen kunt u hier downloaden.

Energie management actieplan 3.B.2 2020- 2023

Energie management actieplan Kreeft 2018-2020

Energie Management Actieplan Kreeft 2020 – 2023 (2020)

Energie Management Actieplan Kreeft 2020 – 2023 (2021)

Energie Management Actieplan Kreeft 2020 – 2023 (2022)

 

 

Voortgangsrapportages

Wij houden u halfjaarlijks op de hoogte van onze voortgang op het behalen van onze doelstellingen.

3.C.1 Voortgangsrapportage 2019 H1 Kreeft

3.C.1 Voortgangsrapportage 2019 Kreeft

3.C.1 Voortgangsrapportage H1 2020 Kreeft

3.C.1 Voortgangsrapportage 2020 Kreeft

3.C.1 Voortgangsrapportage eerste helft 2021

3.C.1 Voortgangsrapportage 2021

3.C.1 Voortgangsrapportage 2022

 

 

Participatie

Kreeft is deelnemer aan het Sectorinitiatief Noord-Oost Nederland ‘Samen reduceren van brandstofverbruik’. Zo kunnen wij kennis delen over CO2-reductie. In dit Plan van Aanpak leest u meer over dit initiatief.

3.D.1. Keten- en sectorinitiatieven Kreeft 2018 – 2019

Sector- en keteninitiatieven 2020

Sector- en keteninitiatieven 2021

Sector- en keteninitiatieven 2022

 

 

Kreeft Betonrenovatie- & Injectietechnieken B.V. neemt actief deel aan de bijeenkomsten van de vereniging Brandstofreductie Noordoost Nederland.

Deze vereniging organiseert twee keer per jaar een bijeenkomst voor bedrijven uit de aannemerij en GWW-sector om kennis en ideeën over brandstofreductie te delen en van elkaar te leren. De vereniging concentreert zich bewust op het brandstofverbruik omdat dit voor de deelnemers de grootste energieverbruiker is en daarmee ook de grootste bijdrage levert aan de CO2- uitstoot door deze bedrijven. Kortom, het is het meest relevante energievraagstuk voor deze bedrijven.

Via de bijeenkomsten worden deelnemers aangezet om actief aan de slag te gaan met het reduceren van het brandstofverbruik en om daarmee kosten en CO2-uitstoot te besparen. De sessies worden georganiseerd en gefaciliteerd door de vereniging en worden bij de deelnemende bedrijven georganiseerd. De koers en inhoud worden bepaald door een bestuur bestaande uit een aantal van de leden, met input van alle leden van de vereniging. Per bijeenkomst is ruimte om ervaringen en kennis te delen en worden de aanwezigen zelf aan het werk gezet met praktische vragen rond het verminderen van het brandstofverbruik.