• Kreeft sinds 1981: Betrokken, Veelzijdig, Flexibel

Duurzaamheid

Duurzaamheid

Naast kwaliteit heeft Kreeft ook oog voor het milieu. Daarom hebben Roelof en Rudie in 2012 besloten om zich te certificeren voor de CO2 prestatieladder van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). Vanaf 2013 is Kreeft de trotse bezitter van het CO2- certificaat op niveau 3. Door de certificering heeft Kreeft meer inzicht gekregen in hun CO2-uitstoot en zijn er maatregelen genomen om deze terug te brengen, zoals Groene Stroom, spaar,- en ledlampen, duurzaam kantoorapparatuur en een workshop het Nieuwe Rijden. Er is een programma opgesteld met doelstellingen om het elektriciteit-, gas- en brandstofverbruik te verminderen.

Download hier ons ‘CO2-bewust’ certificaat. Op de website van SKAO vindt u onze bedrijfspagina.

Energiemanagement actieplan

Ons programma met doelstellingen en maatregelen om onze CO2-uitstoot te verlagen kunt u hier downloaden.

Energie management actieplan Kreeft 2018-2020

Voortgangsrapportages

Wij houden u halfjaarlijks op de hoogte van onze voortgang op het behalen van onze doelstellingen.

3 C 1 Voorgangsrapportage 2017 Kreeft 181105
3 C 1 Voorgangsrapportage 2018 H1 Kreeft 181115

3.C.1 Voortgangsrapportage 2019 H1 Kreeft

3.C.1 Voortgangsrapportage 2018 Kreeft

3.C.1 Voortgangsrapportage 2018 Kreeft 181115

Participatie

Kreeft is deelnemer aan het Sectorinitiatief Noord-Oost Nederland ‘Samen reduceren van brandstofverbruik’. Zo kunnen wij kennis delen over CO2-reductie. In dit Plan van Aanpak leest u meer over dit initiatief.

3.D.1. Keten- en sectorinitiatieven Kreeft

 

Overige Certificaten

11.04.00 Certificaat CO2 geldig tot 13-12-2022