• Kreeft sinds 1981: Betrokken, Veelzijdig, Flexibel

Liften vloervelden

Constructies stabiliseren of opvijzelen

Wanneer een vloer of constructie is verzakt, dan kunnen wij de ondergrond injecteren waardoor de constructie gestabiliseerd wordt. Ook is het mogelijk om deze constructies op te vijzelen door het onder druk invoeren van injectiemateriaal onder de vloer of fundering. Op deze wijze wordt door de verkregen druk gezorgd dat de constructie weer op zijn oorspronkelijke hoogte komt te liggen.

Voor de werkzaamheden zijn verschillende pompen en injectiematerialen beschikbaar. Indien er door het verzakken scheuren in de vloer zijn ontstaan, kan Kreeft deze repareren door betoninjectie en eventueel afwerkenmet een kunststofvloer.