• Kreeft sinds 1981: Betrokken, Veelzijdig, Flexibel

Optrekkend vocht

Sinds 1981 heeft Kreeft ervaring in het behandelen van optrekkend grondvocht in steenachtige materialen, bijvoorbeeld bij een vochtige kelder.

Natte ondergrond

Optrekkend grondvocht is een verschijnsel dat optreedt door de capillaire werking van steenachtig materiaal en door natte ondergrond waarop sommige gebouwen staan. Het capillaire vocht, dat nabij het maximale stijgniveau uit de muur treedt, veroorzaakt vlekken, schimmelvorming en schade in pleisterwerk.

Het optrekkend vocht veroorzaakt vlekken, schimmelvorming en schade in pleisterwerk.

Vochttransport

Bij het stijgen neemt de zoutconcentratie van het vocht toe, waardoor er bij uittreding en verdamping zoutafzetting plaatsvindt. Bij een continu proces groeien deze zoutkristallen en drukken onder andere stuclagen of gemetselde ornamenten van het muuroppervlak. Capillair vochttransport vindt in principe in alle richtingen plaats.

Injecteren vochtscherm

Om de problemen met betrekking tot optrekkend vocht op te lossen injecteren wij de muren zodat er een vochtscherm ontstaat in de muur. Op deze wijze wordt het optrekkend vocht tegengehouden, na droging van de muur wordt een nieuwe stuclaag aangebracht.

Wanneer de werkzaamheden zijn voltooid is dit een blijvende oplossing en kan 10 jaar garantie gegeven worden.