• Kreeft sinds 1981: Betrokken, Veelzijdig, Flexibel

Renovatie balkons en galerijen

Betonschade aan balkons en galerijen

Vocht is vaak de veroorzaker van betonschade aan balkons en galerijen. Door indringing van vocht gaat de wapening in balkons en galerijen roesten, waardoor er betonschade zoals betonrot ontstaat. Er ontstaan scheuren in de coating of zelfs gaten in de vloer. Een grondige renovatie van balkons en galerijen is dan noodzakelijk. De schade zal hersteld moeten worden door het slechte beton weg te halen, het wapeningsstaal te ontroesten en vervolgens te repareren met een betonreparatiemortel. Vervolgens zullen de balkons en galerijen afgewerkt worden met een coatingssysteem om het beton optimaal te conserveren.

Duurzame balkonrenovatie

Voor duurzaam herstel en te voorkomen dat er op nieuwe locaties schades ontstaan, is het noodzakelijk dat de oorzaak wordt weggenomen. Zo krijgt vocht geen kans meer om via de vloer, hemelwaterafvoer, gevelaansluitingen of bevestiging van hekwerken in het beton te dringen. Kreeft kan u uitgebreid informeren over de mogelijkheden en heeft alle expertise in huis om uw gebouw vrij te maken en te houden van betonrot.

Opdrachtgevers

 • Woningstichtingen en –coöperaties
 • Vastgoedbeheerders
 • Verenigingen van Eigenaren
 • Bouwondernemingen
 • Schildersbedrijven

Werkzaamheden balkons en galerijen

 • Betonreparatie
 • Reparatie betonrot
 • Balkonvloer waterdicht maken
 • Naadloos en hechtend waterdicht afwerken van geveldetailleringen
 • Coaten balkon en galerijvloer
 • Coaten van diktekant en plafonds van balkons en galerijen
 • Aanbrengen van een gewapend scheuroverbruggend coatingsyteem
 • Aanbrengen gietvloer
 • Hydrofoberen van metselwerk
 • Vervangen hemelwaterafvoerdoorvoer
 • Aanbrengen van een antislip vloerafwerking.
 • Afdichten van dilatatievoegen
 • Herstel voeg- en metselwerk
 • Aanbrengen dilataties
 • Schilderen en vervangen van hekwerken