• Kreeft sinds 1981: Betrokken, Veelzijdig, Flexibel

Handmatige betonreparatie

Reparatie en herstel van betonrot

Wanneer gesproken wordt over betonrot is er een proces gaande dat ervoor zorgt dat de opgenomen wapening in het beton gaat roesten. Betonrot is eigenlijk een verkeerd woord. Beton kan namelijk niet rotten zoals hout dat wel kan. Over het algemeen wordt de term betonrot gebruikt wanneer zichtbaar is dat er schade ontstaat aan het beton doordat de wapening roest. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Kreeft is specialist in betonrot herstellen en betonrot repareren. Dit wordt meestal verholpen doormiddel van handmatige betonreparatie.

IJzerroest

Ook bij de gebruikelijke betondekkingen van goede kwaliteit zal op den duur het carbonatatiefront de wapening bereiken, zodat het staal kan gaan roesten. Een poreuze of geringe dekking zal echter versneld tot corrosie van de wapening overgaan. Doordat ijzerroest een volume inneemt dat aanzienlijk groter is dan het oorspronkelijke volume, is het duidelijk dat roestende wapening onvermijdelijk leidt tot scheurvorming, waarbij zelfs de dekking kan worden afgedrukt.

Betonstaalroest

Ook bij niet-gecarbonateerd beton kan betonstaal roesten. Meestal blijkt uit onderzoek dat chloriden in het beton hiervan de oorzaak zijn. Chloriden kunnen afkomstig zijn van aan de betonspecie toegevoegde versnellers of door migratie van buitenaf, bijvoorbeeld door contact met chloridenhoudend (grond)water, zeewater of door dooizouten.

Reparaties aan beton worden vaak handmatig uitgevoerd. Het gaat hier vaak om relatief kleine schades.

Betonreparatie en herstel

Na een gedegen onderzoek door gekwalificeerde medewerkers zal een reparatieadvies gemaakt worden. Aan de hand van dit advies zal middels betonreparatie het beton op dusdanige wijze worden gerepareerd dat de constructie weer voor jaren gevrijwaard is van verdere uitbreiding van genoemde schades. Kreeft kan deze reparaties middels spuittechniek (spuitbeton) of handmatig uitvoeren (volgens Cur-aanbeveling 53 en/of Cur-aanbeveling 54). Kreeft beschikt over het KOMO-procescertificaat BRL 3201/02.

Betonherstelwerkzaamheden zijn globaal onder te verdelen in:

  • constructieve betonreparatie
  • cosmetische betonreparatie (poetswerk in kleur van de constructie)

Betonreparatiemortel

Afhankelijk van milieuklasse en toepassingsklasse wordt een betonreparatiemortel gekozen die past bij de omgeving en toepasssing. Deze betonreparatiemortels zijn globaal te verdelen in kunststofgebonden reparatiemortels en polymeerverbeterde cementgebonden (PCC) betonreparatiemortels.

Kreeft heeft ook ruimschoots ervaring met:

  • injecteren / aangieten van gains in de prefabbetonbouw;
  • injecteren / ondervullen van constructies;
  • ondersabelen van constructies;
  • overige toepassingen van betonreparatiemortel.