• Kreeft sinds 1981: Betrokken, Veelzijdig, Flexibel

Spuitbeton versterking

Kleine betonreparaties worden vaak met handgereedschap uitgevoerd, wanneer het om grote betonschades gaat of bij vergroting van benodigde dekking kan overgegaan worden tot herstel middels spuitbeton of “shotcrete”.

Het voordeel van spuitbeton is het verkrijgen van optimale hechting en verdichting.

Lagen spuitbeton

Wij beschikken zowel over een aantal kleine en grote spuitunits zodat we voor iedere klus kunnen beschikken over de juiste spuitbetonpomp.
Spuitbeton kan in dunne lagen worden opgebracht op beton oppervlakken in elke stand, in het algemeen zonder dat een bekisting noodzakelijk is. Grote dikten kunnen worden verkregen door meerdere lagen over elkaar te spuiten.

Kleine reparaties aan beton worden vaak met handgereedschap uitgevoerd. Grote betonschades worden herstelt middels spuitbeton of ‘shotcrete’. Ook kan spuitbeton inzet voor het versterken van balkons.

Toepassingen spuitbeton

Overige toepassingen van spuitbeton zijn het aanbrengen van:

  • brandwerende bekledingen of brandwerende spuitpleister
  • akoestische spuitpleister
  • spuiten van beton in vormwerk in combinatie met fijne wapening voor bijvoorbeeld bassins, rotspartijen, etc.

Kreeft heeft in 2004 en 2005 deze spuittechniek toegepast bij de renovatie van de Tricot fabriek te Winterswijk en heeft in deze periode ca. 130000 kg spuitbeton mortel opgebracht. Spuitbeton wordt aangebracht conform Cur aanbeveling 53 “spuitbeton en gespoten cementgebonden mortels”. Ook dit valt onder het KOMO-procescertificaat BRL 3201.