• Kreeft sinds 1981: Betrokken, Veelzijdig, Flexibel

Vloeistofdichte Vloeren

Wat is een vloeistofdichte vloer

Een vloeistofdichte vloer is een vloer die geen naden of kieren heeft waardoor vloeistoffen kunnen lekken. Een vloeistofdichte vloer of voorziening moet namelijk voorkomen dat er bodemverontreiniging ontstaat. Een voorziening wordt als vloeistofdicht beschouwd als die onder certificaat is aangelegd of als de voorziening na inspectie als vloeistofdicht is beoordeeld.

Voordelen vloeistofdichte vloer

Een groot voordeel van een vloeistofdichte vloer is dat het geen vloeistoffen absorbeert. De vloer zal vanbinnen nooit nat worden. Hierdoor zullen behoren vochtplekken tot het verleden. Een vloeistofdichte vloer is hygiënisch doordat het erg eenvoudig schoon te houden is. Daarnaast is het vloeistofdichte vloersysteem zeer sterk en zwaar belastbaar op chemisch en mechanisch vlak. Kreeft kan vloeistofdichte vloeren met antislip, geluiddemping en antistatische afwerking aanbrengen.

Eisen en inspectie van vloeistofdichte vloeren

Voor alle vloeistofdichte vloeren en voorzieningen geldt een keer per 6 jaar een periodieke keuring door een erkende inspectie-instelling op grond van het Besluit bodemkwaliteit. Na goedkeuring door de inspecteur wordt een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening afgegeven. Daarnaast gelden algemene onderhoudseisen zoals het jaarlijks controleren op gebreken en het repareren en onderhouden van vloeistofdichte vloer en voorzieningen. Kreeft zorgt zowel voor inspectie als herstel van eventuele geconstateerde gebreken.

Branches met vloeistofdichte vloer

Garages, opslag- en transportbedrijven, (auto-)spuiterijen, drukkerijen, tankstations en industriële omgevingen waar vaak vloeistoffen en chemicaliën vrijkomen moeten een vloeistofdichte voorziening hebben. Ook horecaondernemingen en onderwijsinstellingen die te maken hebben met strenge eisen op het gebied van hygiëne en voedselveiligheid, zoals vastgelegd in de HACCP normen, eisen vaak een vloeistofdichte ondergrond.

Werkzaamheden voor vloeistofdichte vloer

In veel gevallen zal de vloeistofdichte vloer of voorziening niet voldoen aan alle eisen. Kreeft kan u in deze gevallen van dienst zijn om wel te kunnen voldoen aan de eisen.
Veel voorkomende werkzaamheden zijn:

  • opslijpen en vloeistofdicht afdichten van scheuren
  • aanbrengen of herstellen van kunststofvloeren (coatingvloeren)
  • vloeistofdicht afkitten van (stort)naden en dilataties
  • vloeistofdicht afdichten doorvoeren
  • afdichten wand-vloeraansluitingen en voetplaten
  • vloeistofdicht afdichten van putten