• Kreeft sinds 1981: Betrokken, Veelzijdig, Flexibel

Over Kreeft

Kreeft is een pionier te noemen op een veelzijdig gebied in de Nederlandse Bouwchemie. Sinds de oprichting in 1981 heeft het bedrijf een stormachtige ontwikkeling meegemaakt. Kreeft heeft in Nederland en in omliggende landen een naam opgebouwd in het oplossen van problemen in de bouw. Samen met een aantal bekende leveranciers verricht Kreeft een grote diversiteit aan werkzaamheden.

40 kernactiviteiten

Door eigen, vakkundige, applicateurs worden meer dan 40 kernactiviteiten ingezet in de woningbouw, infra/ civiele techniek, utiliteitsbouw, zwembadbranche en de particuliere markt. Dit alles wordt uitgevoerd onder KOMO procescertificaat.

Werkgebied

Onze dienstverlening wordt door heel Nederland ingezet maar ook in ons omringende landen zoals Duitsland, België en Frankrijk worden activiteiten ontplooid.

Duurzaamheid

Kreeft heeft oog voor het milieu. Daarom heeft de directie in 2012 besloten om zich te certificeren voor de CO2 prestatieladder van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). Vanaf 2013 is Kreeft de trotse bezitter van het CO2- certificaat op niveau 3. Door de certificering heeft Kreeft meer inzicht gekregen in hun CO2-uitstoot en zijn er maatregelen genomen om deze terug te brengen. We hebben een programma opgesteld met doelstellingen om ons elektriciteit-, gas- en brandstofverbruik te verminderen.

Hierin hebben we de volgende acties ondernomen:

  • overstap naar groene stroom
  • spaar-en ledlampen
  • duurzaam kantoorapparatuur
  • workshop het Nieuwe rijden voor personeel buitendienst

Certificaten
3.B.2. Energie management actieplan Kreeft 2016 – 2018
3.D.1. Keten- en sectorinitiatieven Kreeft
3 C 1 Voorgangsrapportage 2016-H1 Kreeft 161005

Betonversterking

Wanneer gesproken wordt over betonrot is er een proces gaande dat ervoor zorgt dat de opgenomen wapening in het beton gaat roesten.

Betonrenovatie

Kreeft heeft alle disciplines in huis om beton te repareren, duurzaam te versterken en te beschermen en conserveren.

Injectietechnieken

Bij Kreeft beschikken wij over diverse vormen van injectietechnieken voor onderhoud en reparatie van verschillende oppervlakten.

Anti-graffiti systemen

Kreeft heeft een aantal nieuw ontwikkelde steamjet units die geschikt zijn om met name graffiti te verwijderen.