• Kreeft sinds 1981: Betrokken, Veelzijdig, Flexibel

Spuitbeton

Grote betonschades

Kleine betonreparaties worden vaak handmatig uitgevoerd, wanneer het om grote betonschades gaat of bij vergroting van benodigde dekking, kan overgegaan worden tot herstel middels spuitbeton of “shotcrete”.

Het voordeel van spuitbeton is het verkrijgen van optimale hechting en verdichting. Spuitbeton kan evenals koolstofwapening gebruikt worden ter versterking van betonnen constructies.

Lagen spuitbeton

Wij beschikken zowel over een aantal kleine en grote spuitunits zodat we voor iedere klus kunnen beschikken over de juiste spuitbetonpomp.
Spuitbeton kan in dunne lagen worden opgebracht op betonoppervlakken in elke stand, in het algemeen zonder dat een bekisting noodzakelijk is. Grote dikten kunnen worden verkregen door meerdere lagen over elkaar te spuiten.

Toepassingen spuitbeton

Overige toepassingen van spuitbeton zijn het aanbrengen van:

  • brandwerende bekledingen of brandwerende spuitpleister
  • akoestische spuitpleister
  • spuiten van beton in vormwerk in combinatie met fijne wapening voor bijvoorbeeld bassins, rotspartijen, etc.

Kreeft heeft deze spuittechniek toegepast bij de renovatie van de Tricot fabriek te Winterswijk en heeft in deze periode ca. 130000 kg spuitbeton mortel opgebracht. Spuitbeton wordt aangebracht conform Cur aanbeveling 53 “spuitbeton en gespoten cementgebonden mortels”. Ook dit valt onder het KOMO-procescertificaat BRL 3201.

Heeft u schade aan uw beton en wilt u dit laten hechten en verdichten? Kreeft komt graag vrijblijvend bij u langs om uw schade te beoordelen.