Coating

Parkeergarage Doevenkamp

Kreeft Betonrenovatie en Injectietechnieken kreeg van gemeente Assen de opdracht voor de renovatie van parkeergarage Doevenkamp. Door het herstellen van schades en scheurvorming in vloeren en wanden en het aanbrengen van een duurzame scheuroverbruggende vloerafwerking garandeert Kreeft een veilig gebruik van de parkeergarage.

Locatie

Doevenkamp

Werkzaamheden

Betonrenovatie
Betonversterking
Vochtwering
Coating
Parkeergarage renovatie
Pijlen en belijning

Onveilige situatie door ernstige betonschade en lekkages

Op de eerste parkeerlaag waren veel plekken met losliggend beton. De oorzaak: corrosie van wapening door het inrijden van water. Op enkele plekken was er zelfs sprake van blootliggende en uitstekende wapening. Uitgesleten belijning en pijlen op beide parkeerlagen zorgden voor een onoverzichtelijke situatie. Ook zorgen verscheiden lekkages in wanden en vloeren voor gevaarlijke situaties door gladde vloeroppervlakken.

Kreeft repareert, injecteert en beschermd het beton

Voordat de betonschades gerepareerd konden worden, werden alle scheuren in de vloer en wanden geïnjecteerd. Met behulp van injectienippels werd de injectiehars in de scheuren gepompt. Daarna werd al het loszittend beton afgeklopt. De blootliggende wapening werd uitgehakt en voorbehandeld met een cementgebonden hechtbrug. Vervolgens werden de plekken gerepareerde met een PCC-reparatiemortel. Na het uitharden van de gerepareerde vlakken werd het volledige oppervlak stofvrij gestraald om een ruw oppervlak te creëren voor het aanbrengen van de vloerafwerking.

Duurzame vloerafwerking

Een duurzame vloerafwerking zorgt voor een veilige en overzichtelijke parkeergarage. Om nieuwe schade door scheurvorming te voorkomen werd er een scheuroverbruggende vloerafwerking van Triflex aangebracht. Ook is de vloer voor jaren beschermd tegen indringing van vocht, vuil en brandstoffen door de waterafstotende en chemicaliën bestendige eigenschappen van het afwerkingssysteem. Voor een optimale veiligheid is er gekozen voor het gebruik van verschillende kleuren, een antislip afwerking en het aanbrengen van duidelijke pijlen en belijning.

Vraag direct een offerte aan