Galerij en balkons versterken

Onderzoek van galerijvloeren bij flatgebouwen voor 1975 is sinds 2016 verplicht. In 2011 is er in Leeuwarden een volledige galerijvloer van een flatgebouw ingestort. Sinds dit voorval staat de hele bouw- en woningbranche op scherp en zijn er strenge controles gaande om herhalingen te voorkomen.

Verzwakte galerijvloer flatgebouwen

Een doorgestorte galerijvloer of balkonvloer is een vloer die vanuit de woning wordt doorgestort naar de galerij en het balkon. De galerij hangt niet los voor de woning, maar steekt door. Galerijen en balkons kunnen verzwakken zodra het beton in contact komt met vocht. Hiernaast kunnen vorst en dooizouten ernstige complicaties vormen voor het beton.

Eigenaren van galerijflats in Nederland die gebouwd zijn voor 1975, zijn vanaf 1 januari 2016 verplicht om balkononderzoek uit te laten voeren naar de constructieve veiligheid van de galerij en balkonvloeren. Wij zijn bevoegd om deze balkoninspectie uit te voeren. De gemeentes houden toezicht op de controles. Deze balkononderzoeken worden uitgevoerd conform CUR-publicatie 248; “onderzoek naar en de beoordeling van de constructieve veiligheid van uitkragende betonnen vloeren van galerijflats”.

Versterkingmethoden van galerijen en balkons

Verzwakking wordt in de meeste gevallen veroorzaakt doordat de wapening in de galerijvloer onvoldoende is of doordat de galerijvloer is aangetast door putcorrosie.

Er zijn verschillende versterkingsmethoden mogelijk, afhankelijk van elke specifieke situatie. Eén van de versterkingsmethoden is het implementeren van een extra draagconstructie. Om toekomstige verzwakking van de galerijen te voorkomen, brengen we aan de bovenkant van het beton een waterdichte coating aan. Nadat de werkzaamheden zijn voltooid, ontvangt u een garantie van 10 jaar.

Bestaande betonconstructies die niet beschikken over voldoende draagvermogen of constructies die zijn verzwakt door overbelasting en/of (brand)schade, kunnen met verschillende methoden uitwendig worden versterkt. Deze methoden bestaan uit het toevoegen van staal en dit in te pakken in spuitbeton. Een andere mogelijkheid is het aanbrengen van koolstoflijmwapening.’

Vraag direct een offerte aan