• Kreeft sinds 1981: Betrokken, Veelzijdig, Flexibel

Gritstralen

Gritstralen is een techniek die veel wordt toegepast voor het saneren van betonnen ondergronden. Als straalmiddel wordt hoofdzakelijk smelt-slakgrit toegepast in verschillende grofheden, afhankelijk van de toepassing. Fijn grit wordt gebruikt voor het verwijderen van dunne verflagen, grover grit voor dikkere lagen.

Straalinstallaties

Kreeft heeft zowel kleine als grote straalinstallaties ter beschikking zodat we voor iedere situatie de juiste middelen hebben. Om stofvorming te beperken kan ervoor gekozen worden om waternevel aan de straalstroom toe te voegen, in dat geval wordt gesproken over nevelstralen.

Verwijderen oude verflagen

Gritstralen is een goede manier om oude verflagen te verwijderen, zonder dat de (betonnen) ondergrond teveel wordt beschadigd, zodat een glad oppervlak overblijft. Op deze wijze wordt een goed oppervlak verkregen voor het aanbrengen van nieuwe coatingsystemen waarbij optimale hechting wordt gegarandeerd.