• Kreeft sinds 1981: Betrokken, Veelzijdig, Flexibel

Vloeistofdichte Vloeren

In Nederland dienen bij bodembedreigende bedrijfsmatige activiteiten adequate maatregelen cq. voorzieningen getroffen te worden om bodemverontreiniging te voorkomen. Een vloeistofdichte vloer of vloeistofdichte voorziening is één van de mogelijk te treffen bodembeschermende maatregelen.

PBV-Verklaring Vloeistofdichte Voorziening

Vanaf oktober 2000 zijn een aantal Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB) in werking getreden waarin is vastgelegd dat diverse bedrijfsgroepen op korte termijn moeten beschikken over vloeistofdichte vloeren of voorzieningen die voorzien zijn van een PBV-Verklaring Vloeistofdichte Voorziening (Plan Bodembeschermende Voorzieningen).

Verklaring Vloeistofdichte Voorziening

De PBV-Verklaring is per 1 oktober 2008 komen te vervallen. Hiermee is echter niet de verplichting voor het inspecteren van een vloeistofdichte vloer vervallen. De PBV-Verklaring is vervangen door de zogenaamde Verklaring Vloeistofdichte Voorziening. Er dient nog steeds een inspectie van een vloeistofdichte vloer door een Deskundig Inspecteur van een geaccrediteerd bedrijf uitgevoerd te worden.
Kreeft kan de inspectie laten uitvoeren en de eventuele benodigde werkzaamheden verzorgen.

Bovenstaande regelgeving geldt onder andere voor (herstel-) inrichtingen voor motorvoertuigen, opslag- en transportbedrijven, (auto-)spuiterijen, drukkerijen en tankstations.

Eisen

De inspectie dient te worden gedaan door een bureau dat volgens de BRL K1151/01 gecertificeerd is en zogenaamde “Deskundig Inspecteurs” in dienst heeft die inspecties uitvoeren conform CUR/PBV-Aanbeveling 44. In veel gevallen zal de voorziening niet voldoen aan alle eisen, Kreeft kan u in deze gevallen van dienst zijn om wel te kunnen voldoen aan de eisen.

Werkzaamheden

Veel voorkomende werkzaamheden zijn:

  • opslijpen en vloeistofdicht afdichten van scheuren;
  • aanbrengen of herstellen van kunststofvloeren (coatingvloeren);
  • vloeistofdicht afkitten van (stort)naden en dilataties;
  • vloeistofdicht afdichten doorvoeren;
  • afdichten wand-vloeraansluitingen en voetplaten;
  • vloeistofdicht afdichten van putten;

Kreeft zorgt zowel voor inspectie als herstel van eventuele geconstateerde gebreken.