• Kreeft sinds 1981: Betrokken, Veelzijdig, Flexibel

disclaimer

Emails (inclusief de bijlage) kunnen vertrouwelijk zijn. Als u per abuis een email hebt ontvangen, wordt u verzocht de afzender te informeren en het bericht te wissen. Het is niet toegestaan om het bericht, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken of te verspreiden. De afzender sluit elke aansprakelijkheid uit wanneer informatie in deze e-mail niet correct, onvolledig of het niet tijdig overkomt, evenals indien er schade ontstaat ten gevolge van deze e-mail. Verder is er geen garantie dat het bericht vrij is van onderschepping of manipulatie door derden of computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen.