Kwaliteit en Zekerheid

Kreeft heeft alle expertise beschikbaar om snel en doelmatig in te spelen op veelsoortige problemen in de bouw. Met meer dan 40 verschillende disciplines definieren wij ons als een gekwalificeerde partner in woningbouw en bij civieltechnische werken. De flexibiliteit en veelzijdigheid van Kreeft brengt evenwel met zich mee dat onze activiteiten ook zichtbaar zijn in verschillende andere sectoren, zoals de industrie en renovatie van bouwkundige werken.

Certificaten

Kreeft is in het bezit van de benodigde ISO en KOMO (BRL3201)-certificering welke garant staan voor onze kwaliteit. Wij zijn gecertificeerd voor zowel handmatige betonreparatie, injecteren en spuitbeton en hebben alle ervaring in huis om te komen tot het gewenste eindresultaat. Kortom: Kreeft heeft de kennis in huis om te kunnen voorzien in het voorkomen en duurzaam herstellen van problemen. Met onze 50 medewerkers zijn wij flexibel genoeg om snel in te springen op problemen. Voor alle werkzaamheden zoals die staan genoemd onder 'diensten' geldt uiteraard dat deze zowel individueel als in combinatie op projectbasis worden uitgevoerd. Inmiddels is het certificaat voor CO-2 prestatieladder toegevoegd aan de reeds aanwezige certificaten. 

Kreeft Kelderafdichting - Kreeft Betonreparatie - Kreeft Spuitbeton - Kreeft Kunststofvloeren

Certificaten

KOMO

KOMO BRL 3201

KOMO

VCA

SGS

SGS ISO 9001

CO2

Nieuwsbrief

Vul hier uw e-mailadres in om onze nieuwsbrief te ontvangen.

Investeren in de verre toekomst? Investeren in precisie en kwaliteit? Onderneem het met Kreeft!

Al 30 jaar uw betrouwbare partner voor betonreparatie, betoninjectie, afdichtingen en kunststofvloeren.
Kreeft, voor ieder probleem in en om de bouw een waterdichte oplossing! Lees meer »